O FUNDACJI

MEDEA to…

 

potrzeba obcowania z OBRAZEM I SŁOWEM wyrosła z ciekawości tworzenia, przeżywania i kontemplacji sztuki literackiej i wizualnej.

 

okazja by złączyć pasję i marzenia, dając tym samym efekt nowego wymiaru sztuki – sztuki tworzonej na emigracji.

 

most między kulturą polską a holenderską, kulturą europejską a kulturą pozostałych stron świata. Okazja by się wzajemnie poznać, zachwycić, zbulwersować, poruszyć.

 

szansa by dumnie podnieść czoło prezentując polską kulturę i sztukę – bezkresne bogactwo emocji, wrażliwości, fantazji i intelektu. Nadzieja na to by skruszyć stereotypy dotyczące Polski i Polaków, które bardzo smucą.

 

TEATR ROZMAITOŚCI postrzegany przez pryzmat wzajemnych inspiracji, wywodzących się ze wszystkich dziedzin sztuki. Dialog form, stylów, wrażliwości i artystycznych fascynacji.

 

Pasja.

Misja.

Wyzwanie!