Geneza

Genezą projektu jest wydarzenie artystyczne, które miało miejsce w maju 2012 roku w Hadze.

 

W ramach współpracy z fundacją MPVV nieformalna polska grupa artystyczna Angelus Haganum przygotowała i wystawiła, w formie sztuki czytanej, dramat współczesnego polskiego pisarza Grzegorza Bartosa “Nadzy i martwi”. Przedmiotem wystawianej sztuki była rzeczywistość polskich emigrantów zarobkowych w Holandii.

Czytanie dramatu z drobnymi elementami inscenizacji zostało wystawione w dwóch wersjach językowych – polskiej i holenderskiej. Role wszystkich postaci, włącznie z trudnymi, złożonymi rolami męskimi, odegrały kobiety .

Wersja holenderska została zaprezentowana haskiej widowni w ramach Bevrijdings Festival w Theater aan het Spui. Następnego dnia, w Dienstencentrum przy Daguerrestraat, publiczność miała okazję zobaczyć polską wersję dramatu. Przedstawienie w obu wersjach językowych cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zostało odegrane przy pełnej sali teatralnej i nagrodzone oklaskami na stojąco. Po każdym z tych spotkań teatralnych odbyło się spotkanie twórców z publicznością, która wyrażała chęć dyskusji zarówno o samej inscenizacji, jak i temacie w niej poruszanym. Szczególne zaciekawienie można było zaobserwować wśród holenderskiej publiczności.

Rekcje widzów utwierdziły reżyserkę inscenizacji – Iz Pacholec i odtwórczynię głównej roli – Martę Bujnowicz-Widerską, o potrzebie ponownego wystawienia tekstu “Nadzy i martwi”. Tym razem w formie klasycznie obsadzonego, pełnego spektaklu.

Inicjatorki tego przedsięwzięcia, które aktualnie bezpośrednio współpracują z fundacją MEDEA, zainteresowały swoim pomysłem teatr Dakota.

Efektem tych spotkań jest wspólna artystyczno- społeczna inicjatywa w postaci pierwszego projektu naszej fundacji.