Po co?

Nasz projekt to KONFRONTACJA dwóch światów, które spotkają się ze sobą po raz pierwszy w przestrzeni teatralnej. To odważne, i pokojowe jednocześnie, zaproszenie do dialogu pomiędzy polskim a holenderskim społeczeństwem. Dialogu, którego potrzeba tak wyraźnie została zasygnalizowała przez polsko-holenderską publiczność w maju 2012 roku. Tematem tego dialogu jesteśmy MY, polscy emigranci w Holandii.

Dla wszystkich nas jest to temat osobisty, dla wielu z nas trudny. Mamy świadomość własnego wizerunku, mocny kompleks i potrzebę zmiany. Z drugiej strony, mamy też poczucie dużej niesprawiedliwości w kwestii postrzegania NAS WSZYSTKICH jako szarej, emigracyjnej masy, którą mierzy się jedną miarą i ocenia przez pryzmat informacji podawanych przez holenderskie media. Choć zdajemy sobie też sprawę z tego, że te informacje są prawdziwe...

Zawsze pełna świadomość własnej sytuacji pomaga żyć i utrudnia jednocześnie. To swego rodzaju wewnętrzny konflikt, którego nie sposób rozwiązać inaczej niż przez rozmowę. Rozmowę z samym sobą, ale i z tymi, którzy próbują nas definiować, mimo że znają tylko naszą jedną stronę. Tę negatywną.

Dlatego też zdecydowaliśmy się wyjść z tym trudnym, kontrowersyjnym tematem do holenderskiej publiczności dokonując tym samym społecznej konfrontacji poprzez sztukę. Mamy potrzebę by pokazać, że stać nas dystans do siebie samych, poczucie humoru i autorefleksję. Chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że emigracyjną, anonimową masę tworzy pojedynczy człowiek, za którym stoją jego własne dylematy, przeżycia, rozterki. Mamy nadzieję dać odpowiedź na szereg otwartych pytań dotyczących powodów emigracji, a także położenia i problemów polskich emigrantów w ogóle, w przypadku tego dramatu emigrantów w Holandii. Mamy nadzieje na choćby próbę zrozumienia i spojrzenie na nas z innej perspektywy. Chcemy też zasygnalizować, że w trudnej relacji dwóch stron nie ma śnieżnobiałych bohaterów.

Jesteśmy świadomi swoich wad, ale i pewni swoich wartości i gotowi do rozmowy.

A oprócz tego, z boku szczytnych ideałów i udziału w publicznej debacie, chcemy Wam, Polakom mieszkającym w Holandii, stworzyć okazję do tych wszystkich przeżyć jakie wiążą się z seansem w teatrze. Seansem, który brzmi w ojczystym języku, dotyczy nas samych i przedstawia tekst kształtujący współczesną polską literaturę.