Twórcy

 

Przygotowaniem Spotkań „Porozmawiajmy z poezją” zajmą się artyści fundacji Medea będący pomysłodawcami tego cyklu:

 

 

Wojciech Cecherz (aktor, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie)

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Pacholec (reżyserka filmowa i telewizyjna, absolwentka School of Visual Arts w Sydney, w Australii)

 

 

 

 

 

 

Marta Bujnowicz-Widerska (kulturoznawca ze specjalizacją filmoznawcy, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego)

 

 

 

 

 

 

 

Pozostali artyści biorący udział w realizacji projektu to:

 

 

Ewa Kijowska-Stroes (malarka, absolwentka Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten w Hadze)

 

 

 

Zbigniew Wolny (kompozytor, laureat konkursu Komisji Europejskiej @Diversity 2013, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, a także Koninklijke Conservatorium w Hadze)

 

 

 

Przemysław Siemion (artysta sztuk wizualnych,absolwent Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten w Hadze),

 

Osobami czytającymi wiersze będą pomysłodawcy cyklu „Porozmawiajmy z poezją”, a także wolontariusze fundacji Medea.